Vereniging

Doel en visie


Doel en activiteiten van de BVVDV

De vereniging heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van diabeteszorg- waaronder diabeteseducatie- door dediabetesverpleegkundige , het versterken van de positie van de diabetesverpleegkundigen als een erkende multidisciplinaire, professionele vereniging en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de bij haar aangesloten leden in de meest ruime zin van het woord.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

Het bevorderen van de kennis en vaardigheden van de leden op gebied van diabeteszorg, onder meer door het (doen) verzorgen van bij- en nascholingscursussen terzake van diabeteseducatie.
Het (doen) bewaken en bevorderen van de uniformiteit van de diabeteszorg, onder meer door het stimuleren van intercollegiale contacten, het bevorderen van de interne communicatie en verspreiden van informatie onder de leden.

Het bevorderen van de toegankelijkheid van diabeteszorg.

Het bevorderen van en medewerken aan onderzoek op het gebied van diabetes mellitus.

Het onderhouden van goede betrekkingen en bevorderen van overleg en samenwerking met de overheid, adviesorganen van de overheid en andere in de gezondheidszorg relevante instellingen.

Het onderhouden van goede betrekkingen en bevorderen van overleg en samenwerking met (organisaties van ) andere zorgverleners, die betrokken zijn bij de opvang, begeleiding en behandeling van mensen met diabetes mellitus en met organisaties die de belangen van mensen met diabetes mellitus behartigen.

Het verstrekken van algemene informatie over diabeteszorg.

Alle andere wettige middelen die in de ruimste zin van het woord aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.