NieuwsSpecialisatiecomplement

SPECIALISATIECOMPLEMENT VOOR HET VERPLEEGKUNDIG PERSONEEL IN DE diabetologie

faq-specialisatiecomplement_versie_2_-_25_08_2022

Specialisatiecomplement voor loontrekkende thuisverpleegkundigen (IFIC)

KB specialisatiecomplement dd 02092022

KB 06052022 diabetes: In het Belgisch staatsblad van 6 mei 2022 verscheen dat educatie in kader van het zorgtraject diabetes reeds mogelijk is in een periode tot max. 3 maanden vóór goedkeuring van een Zorgtraject diabetes – zie bijlage voor het koninklijk besluit! – deze wijziging gaat vanaf 1 juli 2022 in voege. (voor volledige tekst: KB 06052022 diabetes)

Nieuwe conventie: tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van geavanceerde of dure technologieën in een gespecialiseerd centrum